GDPR

Podnikatel fyzická osoba Lucia Kornhäuserová, se sídlem Lipůvka 407, 679 22 Lipůvka, IČ87475766 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů následující osobní údaje:
Jméno a příjmeni
e-mailová adresa
telefonní číslo
adresa
IČO

Zpracování údajů a archivace údajů:
Vaše osobní údaje jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, aby se tato smlouva mohla realizovat.
Údaje se budou uchovávat po dobu plnění vzájemné smlouvy. Po skončení smluvního vztahu se budou Vaše osobní údaje uchovávat do dobu potřebnou dle právních předpisů o archivaci dokumentů.
Na e-mailovou adresu mohou být kupujícím zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit.
Zpracování osobních údajů je prováděno Lucií Kornhäuserovou tedy správcem osobních údajů.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Vaše údaje mohou být poskytnuty marketingovým společnostem, poskytovatelům právních a účetních služeb, dopravcům.
Vaše údaje jsou poskytnuty na základě smlouvy a v souladu s ochranou osobních údajů, které GDPR vyžaduje.
Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 25.5.2018